Västgöta gods AB strävar alltid efter att leverera

kostnadseffektiva transporter.
Från start till mål!

Välkommen till Västgöta Gods AB


Åkeriet startades 1962 av Viola och Arne Andersson då under namnet Arne Anderssons Åkeri. 1991 ombildades åkeriet till aktiebolag och ändrade då namn till Västgöta Gods AB.

Idag ägs företaget av Kjell och Björn som är två av Arne och Violas söner.

Förutom Västgöta Gods äger och driver Kjell och Björn även Västgöta Frakt i Mariestad AB.