TKM eller transportörernas trafik och miljö


TKM – betyder transportörernas trafik och miljö och är ett kvalitetsarbete som vi bedriver tillsammans med DHL, där vi varje år bland annat redovisar - att vi har trafiktillstånd och försäkringar för de transporter vi utför, vilken euro klass motorerna i våra bilar har, användning av säkerhetsbälte, att det finns alkolås i fordonen. I vårt säkerhetsarbete ingår att vi ska följa de lagar och regler som finns när det gäller kör och vilotider, trafikregler och hastighetsbegränsningar.