Fjärrtrafik mellan Skaraborg och norra Norrland


Västgöta Gods transporterar - parti och styckegods i inrikes fjärrtrafik mellan Skaraborg och norra Norrland. Våra två största uppdragsgivare är DHL Freight och LGT Logistic. Med fem till sju avgångar per vecka från Mariestad når vi våra kunder i Norrland dagligen. Vi utför även snabbtransporter från Skaraborg utöver hela Sverige.

Västgöta Frakt bildades 2003 och har sedan dess utfört betongtransporter för Färdig Betong AB vid fabrikerna i Mariestad och Skövde. Anläggning – grus – entreprenadtransporter utförs i egen regi och i samarbete med lokala entreprenörer.